Privacy statement

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u Hewlett-packard Nederland B.V. – met hoofdzetel te Stroombaan 16,1181 VX Amstelveen, Nederland, en inschrijfnummer 33158429 in de Kamer van Koophandel (hierna HPE Nederland genoemd) – toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar HPE Privacy Office.

HPE NL kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen kan HPE NL hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

HPE NL blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot HPE Privacy Office of bij de toezichthoudende overheid: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op https://www.hpe.com/nl/nl/legal/privacy.html